Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Dịch Vụ Xác Minh Nhân Viên

Nhân viên là nhân tố cốt lõi để thành công trong kinh doanh của một doanh nghiệp. Biết dùng người thì được người. Không biết dùng người thì mất người. Thành công hay thất bại đều do khả năng dùng người. Mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng.


Thế nhưng con người luôn có xu hướng thay đổi. Là người lãnh đạo, bạn muốn dùng đúng người đúng việc. Trước hết, bạn cần phải hiểu rõ người sẽ dùng. Và để có thể hiểu rõ được họ, bạn cần phải xác minh nhân viên của mình. Xác minh cái gì? Xác minh những gì?

Công ty Thám Tử D & H luôn cung cấp cho bạn những giải pháp thiết thực nhất. Các trường hợp mà chúng tôi đã từng thực hiện:

- Xác minh, thẩm định năng lực tư cách của nhân viên trong quá khứ và hiện tại.

- Xác định nhân thân lý lịch của người định tuyển dụng hoặc đã tuyển dụng vào làm việc.

- Kiểm tra sự trung thực và tuân thủ của nhân viên.

- Làm rõ những nghi vấn của bạn về nhân viên.

- Và một số trường hợp khác.